Armenian folk music. Komitas Lorik

169 Views
Published
Komitas - Lorik (Kristina Sahakyan)

Քելե', քելե', քելքիդ մեռնեմ,
Քո գովական խելքիդ մեռնեմ:
Սիրավոր լորիկ,
Վիրավոր լորիկ,
Լորիկ,
Սևավոր լորիկ,
Լորիկ ջան:
Քելե', քելե', քողիդ մեռնեմ,
Քո լուսընկա շողիդ մեռնեմ:

Քելե', քելե', բերնիդ մեռնեմ,
Քո սիրունիկ ձենիդ մեռնեմ:
Քելե', քելե', ձենիդ մեռնեմ,
Քո հուր-կրակ սերիդ մեռնեմ,
Category
Armenian Traditional Folk Music Armenian Music Videos - Երգեր
Be the first to comment