Arsus blog | հեռախոս կտա՞ք զանգեմ | 1 թողարկում

131 Views
Published

Լավությունը պակասե՞լ ա։ Կստուգենք։ Ձեզ եմ ներկայացնում հեղինակային նոր նախագիծ՝ Arsus Blog:


Առաջին թողարկման ընթացքում ներկայանալով երկու ծայրահեղ տարբեր կերպարներով մոտենում եմ անծանոթների և խնդրում տրամադրել իրենց հեռախոսը։

 
Category
Armenian Blog Videos
Be the first to comment