Element Band - Bingyol / Բինգյօլ (Armenian Folk)

213 Views
Published
Title: Bingyol / Բինգյոլը
Performed by Element Band
Lyrics by Avedik Isahagian
Album: Oo
Released: 2009
The record company: Ara Dabandjian
Genre: Pop; Folk; Armenian Folk; Love Song; Lullaby song; Ballads; Dreamy.
(Popular Armenian Love Song)

* * * * * *
Original video:

* * * * * *

Follow Element Band:


m.me/123610264352440
[email protected]


* * * * * *
Members Element Band:
Ara Dabandjian: Director,Various Instruments
Shant Mahserejian: Violin, Mandolin
Krikor Sarafian: Guitar
Roman Samokish: Bass
Armen Meshefejian: Drums/Percussion

Since 2004 Element Band has paved the waved for innovative Armenian Music that's palatable to all people around the world.
Element performs traditional Armenian folk songs as well as more contemporary compositions laced with its own sensibilities, some of them distinctly non-Armenian. The band’s members are aligned in their determination to elevate their cultural heritage through music, while paying homage to South American and Mediterranean traditions - the band’s stylings are variously embossed with the sounds of Flamenco, Tango, Rembetika, as well as more contemporary influences. (Sam Ekizian/Critics' Forum)

About Avedik Isahagian:


* * * * * *
Armenian Lyrics:

Երբ բաց եղան գարնան կանաչ դռները,
Քնար դառան աղբյուրները Բինգյոլի.
Շարվեշարան անցան զուգված ուղտերը,
Յարս Էլ գնաց յայլաները Բինգյոլի։

Անգին յարիս լույս երեսին կարոտ եմ,
Նազուկ մեջքին, ծով-ծամերին կարոտ եմ,
Քաղցր լեզվին, անուշ հոտին կարոտ եմ,
Սև աչքերով Էն եղնիկին Բինգյոլի։

Պա՚ղ-պա՜ղ ջրեր, պապակ շուրթըս չի բացվի,
Ծուփ-ծուփ ծաղկունք, լացող աչքս չի բացվի.
Դեռ չտեսած յարիս,— սիրտս չի բացվի,
Ի՛նձ ինչ, ավա՛ղ, բլբուլները Բինգյոլի։

Մոլորվել եմ, ճամփաներին ծանոթ չեմ,
Բյուր լճերին, գետ ու քարին ծանոթ չեմ.
Ես պանդուխտ եմ, Էս տեղերին ծանոթ չեմ.
Քույրիկ, ասա, ո՜րն Է ճամփան Բինգյոլի։

English translation

When the green doors of Spring opened
The springs of Bingyol sang like a lyre
A caravan of camels went by in pairs
And carried my true love to the fields of Bingyol.
I miss my precious love’s bright face
I miss her small waist, her hair wavy like the ocean
I miss her sweet words, her sweet smell,
And the dark eyes (like a deer) of that beauty of Bingyol.
Even for cold waters, my parched lips won’t open
Even with layers of beautiful flowers around me,
my crying eyes won’t open,
My heart won’t open until I see my true love,
Alas, even the beautiful springs of Bingyol won’t
open my heart.
I am lost, these roads are foreign to me
These thousands of lakes, rocks, and rivers are
foreign to me
I’m a drifter, I’m not familiar with these parts
Sister, tell me, which is the road to Bingyol?

* * * * * * * *
Photos: Art Lab Studio

If you want this channel to continue its existence, then show your financial support, thank you!


Special thanks to the image creator.


* * * * * * * *


* I am not making any money off of this channel and all videos/edits are in accordance with copyright.
* I don't own nor do I associate with the creator of this music.
Video was created for entertainment purposes.
* All copyrights for music, images, videos belong to original artists and distributors.

* If a manufacturer or label has a problem with any of the uploads, please contact me and I will delete it immediately (including artists from the images used).


* * * * * * * *


You like it, subscribe to this channel. Thank you!
Category
Armenian Traditional Folk Music Armenian Music Videos - Երգեր
Be the first to comment