LADANIVA - Vay Aman (version calme)

3 Views
Published
Musique et paroles : Ladaniva
Voix: Ninon Thomas, Théophile Parent
Son: Fred Flam
Image: Charly Dz

Vay aman – Oh, my love!
(English)

I’m calling you, vay aman,
You don’t hear me, vay aman,
I’m afraid, maybe your love has faded,
Oh, my love.

I'll give you whatever you want,
I'll give you all my songs,
I will come to the end of the world,
My love, I’ll come to you.

Oh, my love.

If all of a sudden,
One dark night,
You lose your sleep/peace,
She won’t give you,
She won’t give you,
As much love as I could.

Վայ աման
(Armenian)

Կանչում եմ քեզ, վայ աման,
Չես լսում դու, վայ աման,
Չլինի քո սերը, յաման,
Մար մար մարել է, աման:

Ինչ ուզես, քեզ կտամ,
Երգերս քեզ կտամ,
Աշխարհի ծերը կգամ,
Յար յար յար, մոտդ կգամ:

Վայ աման

Թե հանկարծ,
Մի մութ գիշեր,
Հանգիստդ կորցնես,
Նա քեզ չի տա,
Նա քեզ չի տա,
Իմ սիրո չափ սեր:
Category
Armenian Music Videos - Երգեր
Be the first to comment