Qare dard / Քարե դարդ, Սերիա 10 / Stone Cage

140 Views
Published
Անհետանում է Մոսոն: Նախնադարի մարդիկ սկսում են մտածել որտեղ կարող է լինել Մոսոն և ոնց կարող են փրկել նրան:

Mosos disappears. Savage people start to wonder where he can be and how they can rescue him.
Category
Armenian TV Series - Սերիալներ Qare Dard - Season 1 Qare Dard / Քարե Դարդ
Be the first to comment