Qare dard / Քարե դարդ, Սերիա 6 / Stone Cage

77 Views
Published
Մոսոյին ասում են, որ ցեղապետը շտապ իրենց կանչել է ու երեխաները պետք է մնան Մոսոյի հսկողության տակ: Գոգոն ու Նինին հասնելով ցեղապետի մոտ իմանում են, որ նա պատրաստվում է ամուսնանալ թեթև վարքի տեր աղջկա հետ: Իսկ ահա Մոսոյի հսկողության տակ մնացած երեխաները անհետանում են:
Moso is told that chieftain calls them immediately. He has to look after children. Gogo and Nini metting chieftain learn that he is going to marry a loose woman. Meanwhile children that are under Moso’s control disappear.
Category
Armenian TV Series - Սերիալներ Qare Dard - Season 1 Qare Dard / Քարե Դարդ
Be the first to comment